Liên Hệ

CƠ SỞ 1: KON TUM

Địa chỉ: 391 Trần Phú, TP. Kon Tum

Điện thoại: 060 655 3679

Email: newstylekt@gmail.com

CƠ SỞ 2: KON TUM - SHOP MEN

Địa chỉ: 640 Trần Phú, TP. Kon Tum

Điện thoại: 01698 036 773

Email: newstyleformenkt@gmail.com

Bản Đồ: